Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning

Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS