Familjemodellen (The Family Model)

Familjemodellen, The Family Model är en modell som kan användas för att synliggöra behoven av stöd i familjer med förekomst av psykisk ohälsa.

Genom samtal med patienter inom psykiatrin kan familjens behov kartläggas och det man kommer fram till kan användas som en grund för planering av insatser.

Här presenterar Bente Weimand, forskare vid Akershus universitetssjukhus, modellen och arbetet med den:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.