Giovanni Lamura

Giovanni Lamura arbetar med sociala frågor inom äldreomsorgen och har en bred internationell och tvärvetenskaplig kunskap. När det gäller åldrandeprocessen tycker han att det är viktigt att ha en helhetssyn som innefattar demografiska, sociala, ekonomiska och politiska aspekter. Giovanni har deltagit i flertalet forskningsprojekt som handlar om äldre och äldrevård, som exempelvis familjen och långtidsomsorg av äldre(EUROFAMCARE), balans i arbetslivet(Carers@work), arbetskraftsinvandring (Filling the Gap in LTC through Migration) och förebyggande arbete mot vanvård och försummelse av äldre personer.

Giovanni Lamura is a social gerontologist with a wide range of international and interdisciplinary expertise. His interests lie in a holistic approach to the ageing process which encompasses demographic, social, economic and political aspects. Giovanni has participated in numerous research projects involving the elderly and elderly care, such as, the family and long-term care of dependent older people (EUROFAMCARE), work-life balance (Carers@work), migrant care work (Filling the Gap in LTC through Migration), and the prevention of elder abuse and neglect (ABUEL).

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS