Inte nöjd med vården

Bild på en pratbubbla med texten Inte nöjd med vården

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationspaket om vad man som patient och närstående kan göra om man inte är nöjd med vården.

Paketet består av en folder, ett vykort och en affisch som kan laddas ner eller beställas. Materialet är kostnads- och fraktfritt. Efter hand kommer det att kompletteras med mer information. Detta är en del i det uppdrag Socialstyrelsen har fått av regeringen om för att ta fram information om hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på vården och sprida informationen i hela landet.

Här hittar du mer information om Socialstyrelsen uppdrag:

Om du inte är nöjd med vården

Här kan du ladda ner eller beställa informationsmaterial som folder, vykort, affisch och film för väntrum:
Informationsmaterial - Om du inte är nöjd med vården

Foldern "Inte nöjd med vården" finns i tillgänghetsanpasade versioner:

  • Lättläst
  • Teckentolkad
  • Punktskrift

Senast uppdaterad 2021-04-06 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson