Affektfokuserad psykodynamisk terapi

"Affektfokuserad psykodynamisk terapi - teori, empiri och praktik" av Katja Bergsten med flera. Det här är den första svenska boken om affektfokuserad psykodynamisk terapi. Boken tar upp både teori och forskning, liksom den praktiska tillämpningen.

Med hjälp av olika fallvinjetter och dialoger illustreras interventioner för arbete med försvar, reglering av ångest och skam samt fördjupning av affekter.

Boken är skriven för studerande inom psykoterapi och för verksamma psykoterapeuter – och för alla som vill veta mer om affektfokuserat arbete i psykoterapi.

Författarna är verksamma som behandlare, handledare, utbildare och forskare inom affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Mer information

Boken är publicerad på förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson