”Alla länder måste upprätthålla FN:s barnkonvention och behandla barn likvärdigt”

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS