Vem är anhörig?

Bild på två män som pratar

Vilken innebörd har orden: anhörig, närstående, anhörigvårdare och närståendevårdare? Socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna. I många andra texter blandar man också de här orden och använder dem synonymt.

Man kan också tala om anhörigvårdare. Socialstyrelsen säger att en anhörigvårdare är en person som vårdar eller stödjer en närstående person som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning.

Anhörigas Riksförbund beskriver en anhörigvårdare som en person som vårdar och tar hand om en släkting eller närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara vardagen.

I Nationellt kompetenscentrum anhörigas texter används ordet anhörig i bemärkelsen person som vårdar eller stödjer en närstående. Vanligtvis är den person som ger vård och stöd en anhörig till den som tar emot stöd, omsorg eller vård. Närstående är den person som är i behov av stöd.

Senast uppdaterad 2021-03-30 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson