Livskvalitet – vem bedömer och hur?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har gjort en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det tredje webbinariet i serien har titeln Livskvalitet – vem bedömer, och hur?

Niklas Juth, docent vid Stockholms centrum för hälsovårdsetik på Karolinska institutet, ger oss en teoretisk bakgrund till begreppet livskvalitet. Vem kan bedöma och hur kan man mäta livskvalitet? Vilka styrkor och begränsningar finns?

Han samtalar därefter med Calle Jonsson, pappa till Fredrik, om hur detta teoretiska resonemang kan kopplas till vardagen för en person med flerfunktionsnedsättning och hens familj.

Fredrik blev 28 år gammal. Han hade en flerfunktionsnedsättning och stora problem med sin andning och bodde tillsammans med sina föräldrar Calle och Britt-Marie i en liten by i Uppland. Båda föräldrarna arbetade under delar av Fredriks liv som hans assistenter. Idag är Calle verksamhetschef på Solrosen Östervåla-Harbo AB som arbetar för att skapa arbetstillfällen för den som står långt från arbetsmarknaden.

Se inspelningen från webbinariet i spelaren längst upp på sidan.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson