ALMA och ALHVA – samverkan mellan Malmö stad och hälso- och sjukvården kring föräldrar med psykisk ohälsa och deras späda och små barn

Birthe Hagström, fil.dr. i pedagogik och tidigare utvecklingsledare i ALMA. I ALMA ingår socialtjänst, barn och vuxenpsykiatri, mödra- och barnhälsovård. ALMA har förankring på lednings- och praktiknära nivå och har utvecklats successivt sedan 1999. Via ALMA synliggjordes att det saknades insatser till de mest utsatta spädbarns- familjerna, anpassade till föräldrarnas förmåga och barnens behov. Vi startade ALHVA, en hembaserad behandling

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS