Behandling vid nutritionsproblem

Dietist Inger-Marie Isacson ger en grundläggande information och vägledning gällande behandling vid nutritionsproblem.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson