Barn och ungdomar med hemventilatorbehanling

Antalet barn som behandlas med någon form av mekanisk hemventilation ökar i antal i hela världen. Genom att lyssna på barnens och ungdomarnas egna röster om vad de anser vara ett gott liv kan vi få mer kunskap och insikt i hur en god och individanpassad vård kan utformas som harmonerar med individuella önskemål om livsstil.
Åsa Israelsson-Skogsberg, intensivvårdssjuksköterska och doktorand, Högskolan i Borås

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson