Artiklar från konferensen

Här samlar vi intressanta reportage och artiklar från den andra internationella Young Carers-konferensen. 

Invigning och öppningstal

– Det finns en ökad medvetenhet om frågor som gäller barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Med konferensen: "Every Child has the Right to..." vill vi fortsätta sprida kunskaper inom området, men också visa att barn och unga omsorgstagare måste få än mer egenmakt för att vända sin ibland tunga livssituation. Arbete i partnerskap kan påskynda takten för att stärka barn och ungas situation runt om i världen. Det tycker jag var ett tydligt budskap från alla konferensens inledande föreläsare, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Läs mer om invigningen av konferensen

Presskonferens

"Det finns så mycket vi kan göra"

Under måndagen arrangerades en presskonferens i samband med att den internationella konferensen "Every Child has the Right to..." inleddes i Malmö. På presskonferensen deltog politiker, forskare och unga omsorgsgivare.

Läs mer om presskonferensen

Tematiska plenarföreläsningar - Främja hälsa och välbefinnande

Forskning om unga omsorgsgivare i Schweiz – första resultaten och praktiska verktyg för professionen

Resultat från intervjuer av barn och unga omsorgsgivare från det första delprojektet liknar resultat från forskning från andra länder. Den omsorg barn och unga ger får negativa konsekvenser för dem när det gäller exempelvis skola och utbildning.

Läs mer om barn och unga omsorgsgivare i Schweiz

Unga omsorgsgivare i Storbritannien och i USA: Identitet, val och livsvägar

Feylyn Lewis har i sin studie intervjuat 55 unga omsorgsgivare i USA och Storbritannien i åldrarna 18-25 år. Den viktigaste upptäckten i studien är att omsorgsgivande från en tidig ålder påverkar identiteten.

Läs mer om unga omsorgsgivare i Storbritannien och i USA

Utvecklingstrauma

Begreppet "utvecklingstrauma" bekräftar att barn som traumatiseras i sina nära relationer ofta också berövas grundläggande utvecklingsbehov. Ett barns grundläggande behov måste kunna regleras och anpassas och de behöver få hjälp med att kunna reglera detta.

Läs artikeln om Utvecklingstrauma

Unga omsorgsgivare i Italien – en översikt

Först under de senaste åren har termen "anhörig" eller "anhörigomsorg" kommit in i den politiska debatten i Italien, men det finns fortfarande liten medvetenhet och uppmärksamhet bland beslutsfattare och personer som genom yrket kommer i kontakt med unga omsorgsgivare.

Läs hela artikeln om unga omsorgsgivare i Italien

Tematiska plenarföreläsningar - Livets möjligheter

Unga omsorgsgivare och deras skolgång

Under måndagens seminarium "2.3 Life Opportunities" delade flera forskare på ordet. Den röda tråden var skolgången – och frånvaron av den.

Läs reportaget

Tematiska plenarföreläsningar - Evidensbaserat stöd

Om att utvärdera stöd och hjälp

Under tisdagen fortsatte de tematiska plenarföreläsningarna på den internationella konferensen "Every child has the Right to". På plenarföreläsningen om evidensbaserat stöd berättade forskare från olika delar av Europa om studier av interventioner för unga omsorgsgivare.

Läs mer om evidensbaserat stöd

Tematiska plenarföreläsningar - Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem

"Det behövs fler röster från barnen"

Under det tematiska seminariet som handlade om Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem presenterades bland annat forskning om unga omsorgsgivare i Sverige och barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder.

Läs hela reportaget

Avslutning och avslutande plenarföreläsningar

En helt igenom lyckad konferens – Unga har fått sina röster hörda

Föreläsningssalen fylldes snabbt med entusiastiska åhörare som ville få del av konferensens tre sista föredrag och summering av dagarna. Elizabeth Hanson konstaterade att det varit fantastiska dagar och inte minst gårdagen, då expertgruppen med unga omsorgsgivare delade med sig av sina egna erfarenheter och framtidsvisioner.

Läs hela reportaget om konferensens avslutning

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson