För dig som är yrkesverksam

En svartvit bild på en kvinna som tröstar en man

När man möter anhöriga i sitt yrke kan det vara svårt att veta hur man bäst hjälper. Man kanske är van vid att fokusera på den som är sjuk eller mår dåligt. Men forskning visar att om man ser anhöriga som en resurs och även erbjuder stöd till dem – skapar det bättre förutsättningar som alla vinner på.

Ofta behöver det inte vara svåra saker, utan att bli sedd och bekräftad är ett första steg. Anhöriga sitter även på ovärderlig kunskap om den som är sjuk eller mår dåligt. Kunskap som om den tas tillvara har stor nytta för att behandlingen ska lyckas. Men framförallt behöver anhöriga stöd för egen del – för att inte själva bli sjuka.

Här har vi samlat material som kan vara användbart för dig som jobbar inom vården, kommunen eller som möter anhöriga i ditt yrke.

 

Senast uppdaterad 2021-09-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson