Digital nätverksträff om barn som anhöriga

flicka som bär pojke på ryggen. motljus, äng

Foto: Pixabay

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en digital nätverksträff för idéburna
organisationer som arbetar med stöd till barn som anhöriga.

Den 12 december välkomnas ideella organisationer att komma med tankar och synpunkter till den statliga utredningen Stärkt stöd till anhöriga, dir. 2023:77. I den ska den särskilda utredaren bland annat analysera och lämna förslag på åtgärder som säkerställer att personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt förutsättningar och kompetens för att kunna stödja barn och unga som är anhöriga till närstående med allvarliga sjukdomar, psykiatriska problem, missbruk eller som oväntat avlider. Utredare från Regeringskansliet kommer att delta vid nätverksträffen som sker digitalt via zoom.

Länk skickas ut några dagar innan mötet. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här!

Se eller ladda ner flyer här

Välkommen!

Agnes Lundström, Socialstyrelsen och Johanna Miranda Sköld, Nka

Senast uppdaterad 2023-11-10 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson