Kunskapsutbyte om föräldrastöd för nyanlända

MFoF:s generaldirektör Kristina Svartz (till höger) bjöd in till workshop om föräldrastöd.

MFoF:s generaldirektör Kristina Svartz (till höger) bjöd in till workshop om föräldrastöd.

Hur ser bemötandet ut för barnfamiljer som kommit till Sverige?
Detta vill öka kunskapen om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Bland annat genom att samla kunskap om föräldraskapsstöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar i en utsatt situation.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. En av MFoF:s ambitioner är att öka kunskapen om föräldraskapsstöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar i en utsatt situation. Den 15 december anordnade MFoF en worskshop i Stockholm för att få en bild av de förutsättningar och utmaningar som finns på nationell nivå. I workshopen deltog representanter från bland annat Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Rapportförfattare berättade

Utgångspunkten för dagen var Fortes rapport Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen. Författarna till rapporten, Karin Zetterqvist Nelson och Mirjam Hagström, var på plats och berättade om vad de kommit fram till. Bland annat så framgår det i rapporten att det är barn som kommer till Sverige med sina föräldrar eller alternativ legal vårdnadshavare som löper den största risken att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Rapporten uppmärksammar också att myndigheter behöver samverka bättre för minimera riskerna för att barn hamnar mellan stolarna.

Goda exempel och önskningar

Dagen fortsatte med kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan workshopens deltagare. Bland annat genom att lyfta fram goda exempel på vad som redan görs i dag när det handlar om föräldrastöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. Vidare fick deltagarna framföra en önskelista på hur föräldrastödet skulle kunna se ut i framtiden. Den röda tråden i önskelistan var samverkan och ett arbetssätt där man tar vara på den kunskap som redan finns.

Text och bild: Emil Svensson

Senast uppdaterad 2021-04-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson