Självskadebeteende

Här berättar ordföranden i den ideella föreningen SHEDO om vad självskadebeteende är, varför man kan drabbas, hur det kan bemötas och upplevelsen att vara anhörig till någon som är drabbad. Du får också information om föreningen SHEDO´s stödverksamhet.

Cassandra Lawrence, ideella föreningen SHEDO

Källhänvisningar

Sammanställningen av internationella studier som talar om förekomsten av självskadebeteende har genomförts av Nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) som en del av Uppdrag Psykiska Hälsa vid SKR: www.vardochinsats.se/sjaelvskadebeteende

Nationella självskadeprojektet www.nationellasjalvskadeprojektet.se

Den svenska studien från 2013 heter "Prevalence and function of non-suicidal self-injury (NSSI) in a community sample of adolescents, using suggested DSM-5 criteria for a potential NSSI disorder" och är genomförd av Zetterqvist, Svedin, Lundh och Dahlström.

Om man vill fördjupa sig mer i forskning om självskadebeteende:

"När det gäller vuxna i Sverige saknas studier som undersökt förekomsten i normalpopulationen, men internationella studier visar på en livstidsprevalens på mellan 4 och 6 procent (Briere & Gil,1998; Klonsky, 2011). I kliniska grupper år förekomsten högre. Det finns internationella studier som visar en förekomst hos ungdomar i psykiatrisk slutenvård på 40-80 procent (Nixon, Cloutier & Aggarwal, 2002; Nock & Prinstein. 2004). Skillnaden i förekomst varierar beroende på i vilken utsträckning personerna har psykiatrisk samsjuklighet. Det fanns tidigare inga svenska studier"

 

Boktips:

”Ibland finns det inga enkla svar” av Conny Allaskog och Anna Åkesson

”Självskadebeteende: Upptäcka, förstå och behandla” av Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg

Senast uppdaterad 2023-04-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson