FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.

FUB består idag av ungefär 25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet. Medlemmarna består av personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga, liksom många andra som delar FUB:s grundsyn.

Läs mer om FUB på www.fub.se

Senast uppdaterad 2023-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson