Om Nka:s uppdrag inom området anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

Regeringen tog 2011 beslut om att ge Nka i uppdrag att vara ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov.

Nedan kan du ta del av en film om Nka:s uppdrag inom området anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Läs mer om uppdraget

Senast uppdaterad 2022-03-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson