Fokusera på det som fungerar

Illustration som visar ett barn som ligger i en vuxens knä

Illustration Bente Engenes

Barnets första tid har ofta varit stormig. Föräldrarna kastas in i en situation ingen kunnat förutse. Sorg och oro är ofta dagliga följeslagare. Många undersökningar och åtgärder genomförs, intensiva medicinska insatser vidtas. Väldigt mycket handlar om det som inte fungerar. Mitt i detta finns ett barn som behöver bli älskat och sett som just den unika människa han eller hon är. Att hitta barnets förmågor och bygga på det som fungerar är en riktig utmaning. Kvalificerad hjälp måste erbjudas. I familjen kan också finnas syskon som behöver stöd.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Fokusera på det som fungerar

Bilaga: Länkar till kapitel 2 Fokusera på det som fungerar

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson