Vilka redskap kan användas för att tolka det späda barnets psykiska hälsa och identifiera utvecklingsavvikelser?

Hur uttrycker spädbarnet psykisk ohälsa, och vad har vi för redskap att upptäcka den? Ofta sker en informell övervakning av de yngsta barnens psykiska hälsa och utveckling. Det kan då vara svårt att systematisk identifiera och bedöma risker för utvecklingsavvikelser. Mette Skovgaard Vaever berättar om en dansk studie där professionella prövat att använda Alarm Distress Baby Scale som universell screening i primärvården. Vilka erfarenheter har de professionella av att använda instrumentet, och hur är attityden till det?

Mette Skovgaard Væver, PhD, docent i klinisk barnpsykologi, föreståndare, Centrum för tidigt ingripande och familjestudier, Psykologiska institutionen, Köpenhamns universitet, Danmark

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS