Tidigt stöd för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos

Sedan 2012 har Ågrenska hållit i föräldraträffar i samarbete med flera av de Centrum för sällsynta diagnoser som finns vid landets universitetssjukhus. Under träffarna får man träffa andra föräldrar i liknande situation och, under ledning av personal från Ågrenska, samtala kring föräldraskapet.

Genom att dela erfarenheter hittar föräldrarna strategier och sätt att tänka kring sitt föräldraskap. Syftet är att känna att man inte är ensam. Föräldrar som har deltagit under träffarna upplever att mötet med andra föräldrar ger en känsla av samhörighet och gemenskap.

Läs mer på Ågrenskas webbplats 

Senast uppdaterad 2023-04-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson