Inledningsanförande

Bengt Westerberg, tidigare socialminister, inledningstal vid konferensen Livets möjligheter 2022.

Bengt Westerberg var med och drev igenom LSS-reformen på 1990-talet. Under sitt inledningsanförande ger han en historisk tillbakablick i hur LSS kom till och berättar om vilken betydelse föräldrars och andra anhörigas berättelser haft för hans arbete. 

Senast uppdaterad 2023-01-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson