Mödrar med intellektuella funktionshinder och deras barns anknytning: Risk- och skyddsfaktorer

Pehr Granqvist, anknytningsforskare och professor i utvecklingspsykologi, Stockholms Universitet. Att växa upp med föräldrar som har intellektuella funktionshinder är en välkänd riskfaktor i barns utveckling. Hela 30–50 % av dessa föräldrar får sina barn placerade i familjehem, ofta med hänvisning till "anknytningsproblem" hos barnen. Det finns dock en påtaglig heterogenitet i dessa föräldrars omvårdnadsförmåga och i deras barns utveckling. I presentationen redogörs för den enda studien på området, med fokus på risk- och skyddsfaktorer, liksom på praktiska implikationer för prevention och socialtjänst.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Seminarium

Senast uppdaterad 2021-06-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS