Ätstörningsdiagnoser

Yvonne von Hausswolff-Juhlin föreläser här om olika ätstörningsdiagnoser, om vikten av tidig behandling och om förhållningssätt till den närstående utifrån ett anhörigperspektiv.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, specialist i psykiatri, docent vid Karolinska institutet

Film från Frisk & Fri med tips till anhöriga om bemötande

 

Film från Frisk & Fri om att söka stöd som anhörig

Senast uppdaterad 2024-05-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson