Medel till hjälp

Lisbeth Nilsson, dr med.vet., leg. arbetsterapeut, oberoende forskare associerad till
Lunds universitet och Nka.

"I begreppet 'Medel till hjälp' ryms så mycket – det kan vara tekniska hjälpmedel som man kan låna eller köpa; men också standardprylar som kan användas på ett 'hjälpande' sätt; eller olika övningsmetoder och aktivitetsformer. Dessutom ingår det mänskliga stöd som behövs för att samordna olika insatser; assistera användning av komplicerad utrustning och genomförande av olika aktiviteter. Medel som ger möjligheter främjar lärande, aktivitet, tillgänglighet och delaktighet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS