Webbinarier 2022

Nedan listar vi alla webbinarier som Nka gjorde under 2022. Webbinarierna spelades in och går att ta del av i efterhand.

Onsdagen den 19 januari, kl 14.00-15.30

Anhörigstöd i samverkan

Tisdagen den 27 januari, kl 14.00-15.15

Handboken "Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning"

Tisdagen den 3 maj, kl 14.00-15.00

Kostnader för anhörigas vård av närstående

Onsdagen den 4 maj, kl 14.00-15.00

Kvinnor och män som förenar anhörigskap och förvärvsarbete

Torsdagen den 5 maj, kl 10.00-11.00

Lansering av anhörigfolder

Fredagen den 6 maj, kl 10.00-11.30

Naturen – ett stöd för hälsa och återhämtning

Måndagen den 3 oktober, kl. 14.00-16.00

Stärkt anhörigperspektiv inom hälso- och sjukvård och omsorg

Torsdagen den 6 oktober, kl. 10.00-12.00

Europeiska anhörigdagen – tema jämställdhet

Torsdagen den 13 oktober, kl. 16.00-17.00

Patienternas barn vill veta

Torsdagen den 3 november, kl. 14.00-15.30

Nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS

Onsdag den 16 november kl. 15.00-16.30

Ungdomsråd för unga omsorgsgivare

Senast uppdaterad 2022-09-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson