Nytt avsnitt av Nka-podden: Livslångt lärande

I det senaste avsnittet av Nka-podden samtalar mammorna Anna Brimse och Cecilia Ernby om vad livslångt lärande kan innebära för deras barn som har omfattande funktionsnedsättningar, men även för dem själva och för de professionella som de möter.

Bakgrunden till poddavsnittets tema är konferensen Livets möjligheter som anordnas den 24-25 oktober 2022 och som kommer att handla om just det livslånga lärandet för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, beslutsfattare och professionella. 

I avsnittet samtalar de medverkande bland annat om att framstegen hos deras barn ibland har överraskat men ofta behövt extra skjuts och om att det särskilda föräldraskapet betyder en personlig utveckling som berör djupt.

Samtalet leds av Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker vid Nka. 

Lyssna på avsnittet nedan eller där poddar finns!

För mer information

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-05-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson