Se webbinariet om Beardslees familjeintervention i efterhand

Skärmdump från webbinariet som visar en bild där det står Beardslees familjeintervention, samt en bild på Pauline Johansson och en bild på Anita Cederström.

Anita Cederström, filosofie doktor och psykolog, berättade om Beardslees familjeintervention vid ett webbinarium den 3 maj. Moderator var Pauline Johansson från Nka.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnade ett webbinarium där Anita Cederström, filosofie doktor och psykolog, berättade om Beardslees familjeintervention. Hela webbinariet går nu att se i efterhand.

Beardslees familjeintervention, med ursprungsnamnet Family Talk Preventiv Intervention, är en intervention som används för att förebygga barns psykiska hälsa när en förälder har beroendeproblematik, allvarlig fysisk sjukdom, psykisk ohälsa eller när en förälder avlidit.

I webbinariet som anordnades den 3 maj gav Anita Cederström en närmare presentation av vad Beardslees familjeintervention är, dess syfte och mål, teoretiska utgångspunkter, samt hur interventionen och utbildningen i interventionen går till. 

Se webbinariet i efterhand

Senast uppdaterad 2023-05-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson