Tillbaka till jobbet

"Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa" är skriven av psykologen och psykoterapeuten Åsa Kruse.

Den vänder sig både till personer som är drabbade av stressproblematik och till chefer och HR-personal som följer medarbetare genom en rehabilitering. Boken kan även vara en hjälp för anhöriga och andra som vill förstå och veta mer om området.

I boken ges kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig. Författaren beskriver också vanliga frågor, farhågor och situationer som kan uppstå, samt hur man hanterar dem – både som medarbetare och som chef.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson