Hur bibehålla samverkan vid övergång från barn till vuxenlivet?

Hur bibehålla samverkan vid övergång från barn till vuxenlivet? Berth Danermark är professor i sociologi vid institutet för handikappvetenskap, Örebro universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson