Samtalen till Bris fortsätter att öka

En tjej håller i en mobiltelefon.

Foto: Pixabay

Organisationen Bris (Barnens rätt i samhället) har släppt sin årsrapport för 2022. Rapporten visar att många barn och unga känner en oro för bland annat krig, klimat och ekonomi. Under året har ett stort antal barn sökt stöd för psykisk ohälsa, men även ämnen som familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar är vanliga i samtalen.

Under 2022 hade Bris 44 420 kurativa kontakter med barn. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2021 och innebär en fortsättning på utvecklingen med ökande samtal till Bris. Sedan 2016 har organisationen årligen noterat att samtalen till den nationella stödlinjen för barn har ökat.

När Bris nu släpper sin årsrapport är det tydligt att det oroliga omvärldsläget har påverkat barn och ungas mående. Under förra året var det många som hörde av sig till Bris med frågor om vad som skulle hända om kriget kom till Sverige eller om det skulle utbryta ett tredje världskrig. Även den ekonomiska utvecklingen har märkts av i samtalen där barn uppgett att de upplever stress och oro kring familjens ekonomi. Likaså kan Bris se att allt fler barn är oroliga för klimatförändringar.

– Barn lever i samma samhälle som vuxna gör och deras mående, framtidshopp och livsval påverkas i allra högsta grad av det som sker i omvärlden. När det är skakigt i världen behöver barn trygga vuxna. Ett ansträngt samhällsläge ökar också vikten av att med ett starkt barnrättsperspektiv ta ansvar för att forma hållbara och långsiktiga lösningar där barns rättigheter och livsvillkor är i centrum, såväl här och nu som på sikt, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

De tre vanligaste områdena som barn söker stöd för är psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter, samt våld, övergrepp och kränkningar. En del av samtalen som rör familjen och familjekonflikter handlar om vuxnas missbruk eller erfarenheter av våld. När olika påfrestningar drabbar familjen eller en familjemedlems mående påverkar det också barnet i stor grad, skriver Bris i rapporten och påpekar att det är viktigt för barnets utveckling och psykiska välmående att det finns människor runt omkring som ser, hör och bekräftar barnet.  

I rapporten lämnar Bris flera rekommendationer. Organisationen vill bland annat se en satsning på en stärkt elevhälsa samt ett föräldraskapsstöd som ska säkerställa ett anpassat och tillgängligt stöd som tillgodoser barns och vårdnadshavares behov. Bris menar också att det behövs riktade insatser för att minska påfrestningarna hos familjer som lever med ekonomiskt små marginaler.  

Läs rapporten ”Osäkra tider – Barnets rättigheter i en föränderlig värld” på Bris webbplats

Senast uppdaterad 2023-03-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson