Att jobba för anhöriga till personer med samsjuklighet

Tre personer samverkar kring ett bord

Illustration: NSPH

Tre perspektiv på att jobba för anhöriga till personer med samsjuklighet.

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har gjort intervjuer med representanter för tre olika samarbetsorganisationer i projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet som handlar om tre olika perspektiv på att jobba för anhöriga till personer med samsjuklighet.

I en intervju med Mats Ewertzon, möjliggörare och forskare vid Nka berättar Mats hur man kan skapa samverkan kring förbättringar av anhörigstöd med BLN, blandade lärande nätverk. 

Susanne Widsell, verksamhetsledare på Talk2me, Västerås Stadsmission beskriver vikten av paralell behandling för psykisk ohälsa och missbruk.

Gabriella Howlden, teamledare och behandlingspedagog på Spindeln - öppenvård samsjuklighet missbruk och psykos lyfter samarbete med anhöriga för att nå målen.

Ta del av intevjuerna på NSPH webbplats

 

Senast uppdaterad 2023-06-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson