Etik inom vården och omvårdnaden

Barbro Westerberg, överläkare inom barnneurologi och habilitering på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2022-02-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson