I nöd och lust

Omslag av material.

Detta samtalsmaterial kan fungera som stöd för anhöriga som är 65 år och äldre som vårdar sin partner i hemmet. Materialet består av filmer och samtalsunderlag för att stärka anhöriga i rollen som vårdare och i relationen till sin närstående. 

Att vara anhörig över 65 år och vårda sin sjuka partner i det gemensamma hemmet är för många en självklarhet. Omgivningen tycks se det som en naturlig del i livet. Men även om förändringen kan tyckas naturlig så ställer den anhöriga inför nya utmaningar i den vårdande rollen. Utmaningar som kan vara svåra att prata om. Det kan vara för att man inte vill utelämna sin partner eller för att man inte vill framstå som den som klagar eller verka svag. I nöd och lust är ett samtalsmaterial till stöd för äldre anhöriga som vårdar sin partner i hemmet.

Materialet är framtaget av Projekt I nöd och lust, Bräcke diakoni.

Typ av material: Samtalsmaterial
Målgrupp: Anhöriga över 65 år som vårdar sin sjuka partner i det gemensamma hemmet
Antal tillfällen: 8
Tid: 1,5-2 timmar/tillfälle
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

Ladda ner handledningen på Bräcke diakonis webbsida

Läs mer om projektet på Nka:s webbsida

Senast uppdaterad 2023-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson