Välfärdsteknik inom äldreomsorgen skärskådas

Maria Nilsson och hennes avhandling

Foto: Helena Isaksson Baeck

När Maria Nilsson disputerar kommer jultomten att diskuteras. Digital teknik inom äldreomsorgen framställs som en julklapp som inte anpassats till den som ska få den.

I sin avhandling Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga, utforskar Maria Nilsson den politiska vurmen för digital teknik. Förhoppningen är att den ska lösa resursbristen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Övervakning och kommunikation är exempel på sådant som delvis kan skötas med hjälp av så kallad välfärdsteknik. Den kan också innefatta olika typer av hjälpmedel.

Maria Nilsson har, vid sidan av omfattande, internationella litteraturstudier, pratat med lokalpolitiker, läst styrdokument och intervjuat pensionärsorganisationer för att förstå drivkrafterna bakom teknikutvecklingen. Den politiska tron på digitaliseringen har då visat sig stå i skarp kontrast till pensionärsorganisationernas misstro till densamma.

Läs hela reportaget

Text och foto: Helena Isaksson Baeck

Senast uppdaterad 2023-06-20 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson