Depression och ångest

Depression och ångest är vanligt i alla åldrar. Det är så pass vanligt att vi kan tala om det som folkhälsosjukdomar. Förekomsten av depression är vanligt ju högre upp i åldern en person kommer och är vanligare bland äldre personer än bland yngre. MEN det är inte en naturlig del av åldrandet utan ett ohälsotillstånd som kan förebyggas och behandlas. Depression hos äldre personer kan missas och misstas. Symtom på depression hos äldre personer är mer vaga och uttrycks inte sällan som en kroppslig smärta. Det finns också en risk att depressionssymtom tolkas som tecken på en begynnande demenssjukdom.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på nedstämdhet, smärta, kroppsliga besvär och kognitiva svårigheter som minnesproblem och oföretagsamhet. Primärvården är en viktig del i att upptäcka och behandla depression. Även personal inom vården och omsorgen om äldre är viktiga för att slå larm om något verkar påverka den äldre personen utan att det finns någon känd förklaring.

Ångest, som inte kan kopplas till en situation där den kan vara högst befogad som vid t ex reellt hot eller skrämmande situation, är ett både ett symtom och ett ohälsotillstånd. Vid de flesta psykiska ohälsotillstånd finns också ångest. Men det kan vara ett "eget" tillstånd i form av panikattacker eller så kallat generaliserat ångesttillstånd (GAD). Det senare är mycket vanligt hos äldre personer. Även vid ångest så finns det bra hjälp av att få – både för att förebygga och behandla.

Du som anhörig och känner din närstående är oftast den som kanske först märker symtom på depression och ångest. Prata med din närstående om hur hen har det och tveka inte att ta kontakt med vården. Ta hand om dig själv också. Det är vanligt att man som anhörig också kan drabbas av depression och ångest genom den belastning och oro det kan innebära att vara anhörig.

Föreläsning med Ingmar Skoog. Föreläsning är inspelad vid FORTES frukostseminarium om Äldres psykiska ohälsa.

Filmen finns på YouTube och är inspelad av FORTE

Senast uppdaterad 2021-11-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson