Ekonomi och anhörigomsorg

Anhörigomsorg innehåller ofta merkostnader av olika slag. Ekonomiska konsekvenser av anhörigomsorg diskuteras, liksom stöd, alternativt brist på stöd till anhöriga. Varför finns det t.ex. kommuner som tar betalt för avlösningsservice medan andra inte gör det. Hur kan anhörigas önskemål om stöd bättre tillgodoses? Ann-Britt Sand, Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-10-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson