Ekonomi och anhörigomsorg

Anhörigomsorg innehåller ofta merkostnader av olika slag. Ekonomiska konsekvenser av anhörigomsorg diskuteras, liksom stöd, alternativt brist på stöd till anhöriga. Varför finns det t.ex. kommuner som tar betalt för avlösningsservice medan andra inte gör det. Hur kan anhörigas önskemål om stöd bättre tillgodoses? Ann-Britt Sand, Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS