Kunskapsöversikter

Bild på tre kunskapsöversikter som Nka har tagit fram.

I Nka:s uppdrag ingår det att publicera kunskapsöversikter som beskriver aktuell och relevant forskning inom anhörigområdet.

Längre ned på denna sida hittar du en lista över Nka:s kunskapsöversikter inom området flerfunktionsnedsättning.

Vill du i stället se en sammanställning av Nka:s samtliga kunskapsöversikter? Klicka här

Du, jag och något att tala om

Omslag till Du, jag och något att tala omOm kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

I denna kunskapsöversikt introduceras kommunikationshjälpmedel som kan underlätta och utveckla kommunikationen för barn med flerfunktionsnedsättning. Den handlar om att ge barnet möjlighet att ta sin tur i samtalet och om hur människor barnet möter kan underlätta det. Den handlar också om vikten att vänta och visa förväntan på kommunikation från barnet. Kunskapsöversikten är inriktad på den tidiga utvecklingen – barnets första två år.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Beställ kunskapsöversikten

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Omslag till kunskapsöversikten Hälsa för banr och unga med flerfunktionsnedsättning. Omslaget har lila bakgrund och en bild på en flicka och en kvinna.Den här skriften har skapats som ett led i arbetet med att skapa förståelse och underlätta arbetet för föräldrar, andra anhöriga och personal. Förhoppningen är att skriften kan ge inspiration till att utforma det vardagsstöd som varje barn behöver. 

Läs eller ladda ned kunskapsöversikten

Beställ kunskapsöversikten

Hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Omslag till Hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar med funktionsnedsättningEn vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY

Denna kunskapsöversikt är en vetenskapligt grundad vägledning genom världshälsoorganisationens (WHO) hälsoklassifikation ICF-CY.  Klassifikationen används för allsidiga beskrivningar av barns hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den fokuserar på barns delaktighet och förutsättningar att fungera i de miljöer där de vistas regelbundet. 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten 

Beställ kunskapsöversikten

Jag är med!

Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

Omslag Jag är medVardagarna är fulla av måltider, tandborstning, städning, skola, utflykter och kanske även några gäster ibland. Samspel sker hela tiden i vardagen mellan barnet, föräldern och den personliga assistenten. Jag är med! erbjuder fördjupning om delaktighet, barns lärande och utveckling i familjen, samt konkreta tips på hur man kan arbeta för att underlätta barns delaktighet.

Läs eller ladda ner Jag är med!

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar

Omslag av Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Bakgrunden är lila och på bilden syns en kvinna och ett barn som ler mot varandra.Denna kunskapsöversikt handlar om kommunikation hos barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Översikten erbjuder en aktuell och heltäckande bild av kunskapsläget. Skriften är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd och en uppslagsbok för både anhöriga och personal. 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten 

Beställ kunskapsöversikten

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

Omslag av Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer. Bakgrunden är lila på på bilden syns en kvinna och en flicka.Denna kunskapsöversikt handlar om studier av samhällets insatser för att underlätta för familjer att hantera en vardag som styrs av behov hos barn och unga med funktionsnedsättning. Kunskapsöversikten riktar sig till föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning, till familjemedlemmarna, familjens vänner och människor som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor, studenter och beslutsfattare.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Beställ kunskapsöversikten

Serie med kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Nka har tagit fram en serie med kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Översikterna är skrivna av Ritva Gough. 

Människor med funktionshinder i samhället 
Läs eller ladda ner

Samhällets insatser från socialtjänst, skolan och försäkringskassan
Läs eller ladda ner

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder
Läs eller ladda ner

Barn som anhöriga 
Läs eller ladda ner

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder
Läs eller ladda ner

Information och praktisk hjälp till anhöriga
Läs eller ladda ner

Familjeinriktat stöd 
Läs eller ladda ner

Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte
Läs eller ladda ner

Sammanfattning – Del nio är en sammanfattning av de tidigare kunskapsöversikterna.
Läs eller ladda ner 

Senast uppdaterad 2021-07-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson