Professorer pratar

Jenny Wilder, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, och Daniel Östlund, biträdande professor i specialpedagogik vid högskolan i Kristianstad, i samtal med Robert Öberg, ombudsman vid FUB och tidigare rektor inom särskolan.

I samtalet diskuterar de hur effekterna av forskning kan få betydelse för personer med flerfunktionsnedsättning och hur skolan kan vara en plats för det livslånga lärandet.

Kunskapsöversikt

Omslag av Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Bakgrunden är lila och på bilden syns en kvinna och ett barn som ler mot varandra.Jenny Wilder har skrivit kunskapsöversikten "Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar". Översikten erbjuder en aktuell och heltäckande bild av kunskapsläget inom området. Skriften är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd och en uppslagsbok för både anhöriga och personal. 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten 

Beställ kunskapsöversikten

Senast uppdaterad 2023-01-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson