Mötet med barnet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

I detta webbinarium presenterar Åsa Bartonek, fysioterapeut och docent på Karolinska institutet, och Anette Stolpe, sjukgymnast inom Habiliteringen i Stockholm, boken "Mötet med barnet – Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett föräldraperspektiv".

Centralt i tankesättet som beskrivs i boken är synen på rörelse och hur motoriken är påverkad av hur barnet reagerar på intryck från sina sinnen, sensomotoriken. Åsa och Anette berättar under webbinariet om hur sinnen och motorik är påverkade av varandra och hur fysioterapeuten genom att observera och analysera kan ge vägledning till föräldrar, och andra som arbetar nära barnet, om hur man bäst handhar barnet i vardagen.

För mer information:

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson