Mötet med barnet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

I detta webbinarium presenterar Åsa Bartonek, fysioterapeut och docent på Karolinska institutet, och Anette Stolpe, sjukgymnast inom Habiliteringen i Stockholm, boken "Mötet med barnet – Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett föräldraperspektiv".

Centralt i tankesättet som beskrivs i boken är synen på rörelse och hur motoriken är påverkad av hur barnet reagerar på intryck från sina sinnen, sensomotoriken. Åsa och Anette berättar under webbinariet om hur sinnen och motorik är påverkade av varandra och hur fysioterapeuten genom att observera och analysera kan ge vägledning till föräldrar, och andra som arbetar nära barnet, om hur man bäst handhar barnet i vardagen.

För mer information:

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson