Anhörigstöd; när, hur, var?

Panelsamtal mellan Martina Takter, närståendekoordinator, Katarina Leander, anhörigkonsulent, Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan, Conny Allaskog, NSPH, Ritva Gough, Nka och Mikael Malm, SKL.

Samtalsledare: Marit Eskel Grönberg, SKL

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson