Stort intresse för konferens om återhämtningsguide för anhöriga

Omslag av återhämtningsguiden

Närmare 600 personer deltog under den digitala konferens som Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i Skåne arrangerade i början av mars.

Temat för konferensen var projektet "Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt". Projektet startade 2019 med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden och den 3 mars var det dags för en avslutande konferens.

"Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt" är ett skriftligt material som vänder sig till den som är anhörig. Det kan även användas i verksamheter som möter anhöriga, till exempel av anhörigkonsulenter och inom psykiatrin.

Materialet har hittills spridits i cirka 40 000 exemplar, och finns även som mobilapplikation. Därtill har en studiecirkel med en tillhörande inspirationsträff tagits fram i samarbete med studieförbundet Sensus.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-03-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson