Riksförbundet FUB: Myndigheter måste informera på lättläst

Christina Heilborn.

Christina Heilborn. Pressfoto: Charlotte Rückl

– Myndigheter måste ta sitt ansvar och bli snabbare att komma ut med information på lättläst och med bildstöd vid kriser i samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har rätt till tillgänglig information, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare vid Riksförbundet FUB.

Riksförbundet FUB har under en längre tid uppmanat myndigheter att förbättra sin information till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, för att öka möjligheten att förstå och tolka när det uppstår en svår situation eller blir kris i samhället.   

Christina Heilborn är kritisk till att det tar för lång tid för myndigheter att komma ut med information på till exempel lättläst och med bildstöd. Under pandemin har informationen varit bristfällig, anser hon, och det samma har gällt nu efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Under pandemin upplevde vi en senfärdighet att ta fram information på lättläst, samt bildstöd. Med en intellektuell funktionsnedsättning följer kognitiva svårigheter. Får man hjälp med rätt information kan man förhoppningsvis hantera en svår situation och oro på ett bättre sätt, det motsatta kan skapa än mer oro, stress och otrygghet än nödvändigt, säger Christina Heilborn.

När det gäller anhöriga till personer med IF är det också av största vikt att det finns information som de kan använda för att hjälpa till att förklara en eventuell krissituation. Då är det också viktigt att informationen finns att tillgå hos säkra källor.

Läs hela artikeln om vikten av information till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras anhöriga

Senast uppdaterad 2022-04-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson