Röda Korset: ”Det psykosociala stödet är viktigt för att skapa ett bra mottagande”

Personal arbetar med att dela ut lådor med mat till personer som har sökt skydd.

Bilden visar utdelning av mat, vatten och förnödenheter till människor som har sökt skydd. Pressbild: Maksym Trebukhov / Ukrainska Röda Korset

Röda Korset arbetar nu intensivt med att ge stöd till flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina på grund av konflikten i hemlandet.
– Att efterforska anhöriga, möta oro och hjälpa till vid etableringen i Sverige är något av allt det som Röda Korsets bistår med, berättar Isak Hellerup, pressekreterare på Röda Korsets presstjänst, som även svarat på några frågor från Nka.

Många flyktingar har tvingats lämna närstående i Ukraina. Hur arbetar Röda Korset för att, förutom praktiskt stöd till de flyktingar som kommer hit, kunna bistå känslomässigt? Till exempel hjälp med att få kontakt med nära och kära som är kvar i Ukraina?

– Röda Korset arbetar för att möta de behov som uppkommit med anledning av konflikten i Ukraina, dels genom det akuta skedet i mottagandet av flyktingar, men också i det långsiktiga arbetet med att efterforska anhöriga, möta oro och hjälpa i etableringen i Sverige.

– Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 100 människor i Sverige information om vad som hänt nästan 4 200 anhöriga i utlandet. Vi befarar att denna siffra kommer öka i och med konflikten i Ukraina. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns på plats i 193 länder vilket gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen.

Majoriteten av de flyktingar som nu kommer till Sverige är kvinnor och barn, samt ensamstående barn, till skillnad mot förra flyktingvågen 2015. Vad innebär det för utmaningar och för vad man ska tänka på?

– Som ofta i konflikter är det många kvinnor och barn som flyr. Familjer har separerats och människor har genomlevt stora trauman. Röda Korset jobbar väldigt mycket med att ge psykosocialt stöd till människor både i Ukraina, i angränsande länder, när de möter människor under flyktvägen och här i Sverige. Det psykosociala stödet är en jätteviktig del av i att skapa ett bra mottagande.

Hur samverkar Röda Korset med myndigheter och övriga civilsamhället för att ge bästa möjliga mottagande till flyktingar från Ukraina? Sker det någon samverkan mellan Röda Korset och anhörigstödet i kommunerna, exempelvis?

– Röda Korset har lokala organisationer runt om i hela landet. Många som är volontärer har också erfarenhet av situationen vi såg 2015. Vi har både erfarenhet och kapacitet, utspritt över hela landet från norr till söder. Runt om jobbar organisationer gemensamt för att utöka sin beredskap. Vi finns – tillsammans med andra organisationer, myndigheter och kommuner – på flygplatser och i hamnar för att ge stöd till de som kommer. Våra lokala kretsar har dialog med kommun och Migrationsverk för att ge ett bra stöd till människor som flyr hit.

– Just nu pågår diskussioner mellan Svenska Röda Korset och övriga organisationer inom civilsamhället ihop med berörda myndigheter. Tillsammans ser vi över hur civilsamhället med vårt nätverk, lokalkännedom och våra tusentals volontärer kan stötta myndigheter i en situation där vi ser ett stort mottagande av människor på flykt.

Om man som privatperson vill hjälpa till och ge stöd till flyktingar som kommer till Sverige, vad kan man göra och vad ska man tänka på?

– Det är fantastiskt att se det engagemang som visar sig i hela Sverige. För att vara tydlig – boende är kommunens och migrationsverkets ansvar. Men, många människor kommer hit under en kort tidsintervall, kommuner och migrationsverk kan behöva stöd från allmänheten.

– Det finns saker man ska tänka på om man erbjuder människor att bo i sitt hem. Det för med sig ett stort ansvar gentemot en annan människa eller familj. Det här är människor som kan ha varit med om mycket traumatiska saker som behöver bearbetas och hanteras.

– Det är en fin humanitär handling att erbjuda sitt hem, men att det bör det ske genom en organisation så att det finns stöd och kontroll åt båda hållen, alltså skydd både för flyktingen och familjen. Vi är oroliga för skyddsperspektivet. Det kommer många ensamma kvinnor och barn och situationen kan utnyttjas.

– Om man ändå tar emot någon i sitt hem är det viktigt att beslutet är förankrat i hela familjen och att försöka tänka igenom hur det kan påverka familjen. Tänk över vad det är för åtagande – är det tre veckor, tre månader, två år?

Text: Agneta Berghamre Heins

Läs mer

På Röda Korsets hemsida finns även tips kring psykisk hälsa, bland annat med psykosocialt stöd och hur man kan hantera psykisk ohälsa – relaterat även till situationen i Ukraina. Där finns också råd om hur man kan prata med barn och hur man kan hantera sin egen oro.

Läs mer: www.rodakorset.se

Senast uppdaterad 2022-03-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson