Rädda Barnen: Barnvänliga platser ska ge barn på flykt möjlighet till andrum och återhämtning

Barn som har flytt leker vid bord i ett stort tält tillsammans med personal från Rädda Barnen.

Bild från norra Rumänien där Rädda Barnen har satt upp barnvänliga platser. Här kan barn som flytt Ukraina få återhämta sig och ha en trygg plats att leka på. Foto: Giovanna di Benedetto / Save the Children

Kriget i Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt, många barnfamiljer. Många har också tvingats lämna närstående i hemlandet. Beräkningar pekar på att miljontals människor måste lämna Ukraina på grund av den svåra situationen där.

Rädda Barnen har verksamhet i hela Sverige och jobbar för att ge skydd och stöd till barn på flykt. Nu finns Rädda Barnen på flera platser i landet för att ta emot och välkomna barn från Ukraina till Sverige. Ryggsäckar med leksaker och pyssel delas ut, samt frukt och dryck. Även annat stöd till föräldrar och barn ges utifrån de behov som identifieras på plats. Rädda Barnen finns även på plats på Migrationsverkets boenden.

Barn är extra sårbara vid krig och på flykt. Därför är ett barnvänligt mottagande i Sverige av särskild vikt. Leksaker kan till exempel vara en viktig del i återhämtningen.

Skapar barnvänliga platser

Rädda Barnens psykolog Hanna Thermanenius pekar på att leken kan vara ett sätt att minska oro och stress.

– Vi ger barnen en plats där de kan få andrum och göra sådant de mår bra av, som att leka. Leken fokuserar på här och nu, den avleder och får barn att vara i stunden. Den ger möjlighet att bearbeta intrycken och upplevelser på ett tryggt vis, säger hon.

Kriget och situationen som det för med sig för människor i Ukraina är skrämmande även för många barn som lever i Sverige. Barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på tv-nyheterna, i tidningar och på sociala medier.

Hanna Thermaenius ger några handfasta råd om hur du kan prata med barn om det som sker i Ukraina just nu:

Ta barnets rädsla på allvar. Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro. De kan ha en helt annan bild av det som sker i Ukraina än vad vi vuxna har.

Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar. Kom ihåg att skilja på dina och barnets känslor. Överför inte din egen oro på barnet.

Säg saker som ger barnet hopp. Försök förmedla att det är vi vuxna som har ansvar att hitta lösningar. Förklara att många i världen arbetar just nu för att få ett slut på den svåra situationen i Ukraina. Säg att vuxna experter inte är oroliga för att det ska bli krig i Sverige.

Försök att ta en paus från nyhetsrapporteringar. Undvik vuxendiskussioner om Ukraina.

Be barnet att vara försiktigt med vad det ser och hör på sociala medier. Förklara att det lätt sprids falsk information på sociala medier. Säg till barnet att fråga en vuxen i närheten om det undrar om något stämmer.

Rädda Barnen har även tagit fram en psykologisk första hjälp: "Lugna, Lyssna, Stärk". Det är en vägledning för stöd och behandling. I den ges råd om hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Den ger också konkreta råd om hur du kan möta barn i kris och främja återhämtning.

Vägledningen går att ladda ner i sin helhet, den går också att beställa som en broschyr från Rädda Barnens webbshop

– Troligtvis kommer antalet människor som flyr att öka den närmsta tiden och vi följer noga utvecklingen i Ukraina och grannländerna. Rädda Barnen har fortlöpande dialog med myndigheter och andra aktörer i civilsamhället för att säkerställa ett så effektivt och samordnat mottagande som möjligt, säger Alexandra Fritzson, nationellt verksamhetsansvarig migration på Rädda Barnen.

Skapar så mycket trygghet det går

Hon arbetar med att samordna Rädda Barnens insatser för att ge barn och barnfamiljer på flykt ett bra och tryggt mottagande, både direkt när de anländer till Sverige, men även på längre sikt.

– Vi har också sett att fler barn korsar gränsen mellan Ukraina och Polen ensamma. Detta gör att vi tror att antalet ensamkommande barn från Ukraina till Sverige kommer att öka. Något vi bevakar noga. Vi arbetar också med att säkerställa att de får korrekt stöd av offentliga aktörer. Det är viktigt att skapa så mycket trygghet kring barnet som det går i den extremt svåra situation de befinner sig i, betonar Alexandra Fritzson.

Text: Agneta Berghamre Heins

Läs mer på Rädda Barnens webbplats

Senast uppdaterad 2022-03-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson