Myndigheter måste informera på lättläst – det handlar om allas rätt till information

Christina Heilborn.

Christina Heilborn. Pressfoto: Charlotte Rückl

– Myndigheter måste ta sitt ansvar och bli snabbare att komma ut med information på lättläst och med bildstöd vid kriser i samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har rätt till tillgänglig information, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare vid Riksförbundet FUB.

Riksförbundet FUB har under en längre tid uppmanat myndigheter att förbättra sin information till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, för att öka möjligheten att förstå och tolka när det uppstår en svår situation eller blir kris i samhället.   

Christina Heilborn är kritisk till att det tar för lång tid för myndigheter att komma ut med information på till exempel lättläst och med bildstöd. Under pandemin har informationen varit bristfällig, anser hon, och det samma har gällt nu efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Under pandemin upplevde vi en senfärdighet att ta fram information på lättläst, samt bildstöd. Med en intellektuell funktionsnedsättning följer kognitiva svårigheter. Får man hjälp med rätt information kan man förhoppningsvis hantera en svår situation och oro på ett bättre sätt, det motsatta kan skapa än mer oro, stress och otrygghet än nödvändigt, säger Christina Heilborn.

Anhöriga behöver hjälpa till att förklara

När det gäller anhöriga till personer med IF är det också av största vikt att det finns information som de kan använda för att hjälpa till att förklara en eventuell krissituation. Då är det också viktigt att informationen finns att tillgå hos säkra källor.

– Flödet på sociala medier kan vilseleda och det gäller både för personer som har IF, men också för anhöriga. På sociala medier kan det vara extra svårt att värdera information och varifrån den kommer. Det är viktigt att veta var man ska söka för att få information från en säker källa. Den information som myndigheter förmedlar är säker information, därför är det a och o även för anhöriga att det finns anpassad information att tillgå, betonar Christina Heilborn.

Hon pekar på FN-konventionen, där det finns inskrivet att alla människor har rätt till information.

– Det handlar om mänskliga rättigheter. Myndigheter har självfallet ett extra ansvar för inkluderingen i samhället, betonar hon.

Christina Heilborn berättar att FUB arbetade hårt under pandemin gentemot olika myndigheter för att få till stånd tillgänglig information för deras målgrupp.

– När Ryssland invaderade Ukraina räknade vi med att det skulle finnas tillgänglig information för vår målgrupp hos myndigheter. Vi blev förvånade att det än en gång tog lång tid, och att vissa myndigheter inte heller ansåg att det var relevant med information på lättläst, säger hon.

FUB har även tagit fram råd till anhöriga hur de kan prata med närstående med IF, där man bland annat har använt tips från barnpsykologer.  

Och några av de råd som FUB ger till sina medlemmar med IF är bland annat att:

  • Prata med någon du litar på. Det känns lättare att prata om oron. Att vara orolig ensam är jobbigt. Tillsammans kan ni också ta reda på mer.
  • Be någon förklara vad som händer.

När det gäller stöd till personer i Ukraina med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga har FUB ett samarbete med organisationen Inclusion Europe, som bland annat har verksamhet på plats i Ukraina.

Inclusion Europe kämpar för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Europa och deras anhöriga ska ha jämlika villkor och möjlighet till inkludering i alla delar av samhället. 78 organisationer i 39 europeiska länder är medlemmar i Inclusion Europe, vars ledord är: Respekt, solidaritet och inkludering.

Läs mer: Inclusion Europe

Ge rätt stöd till personer med IF och deras anhöriga

FUB har även haft kontakt med Migrationsverket och erbjudit kunskapsstöd vad gäller flyktingar med IF och deras anhöriga som kommer till Sverige, berättar Christina Heilborn.

 – FUB har sakkunniga och lång erfarenhet och kan vara behjälpliga med kunskap om det finns frågor kring IF. Det kan även bli aktuellt för våra lokala verksamheter att hjälpa till på olika sätt. De kan också utgöra ett stöd för flyktingar med IF och anhöriga.

Hon betonar även vikten av att personer med IF, som flyr till Sverige får rätt stöd och hjälp.

– Redan vid mottagandet i Sverige är det viktigt att det finns kompetens så personer med IF och deras anhöriga uppmärksammas, så de får adekvat stöd direkt vid ankomsten, exempelvis när det gäller information och hjälpmedel.

För den som vill läsa mer om vilken information som FUB lagt ut på sin hemsida kan gå in på: www.fub.se

Riksförbundet FUB har även skickat ut information till sina medlemmar, om exempelvis vad man ska tänka på om man känner sig extra orolig, hur man kan hjälpa till för att ge stöd till personer med IF och deras anhöriga, som drabbats av kriget i Ukraina och var man kan hitta lättläst information.

På sin hemsida informerar FUB om var det går att hitta lättläst information, exempelvis på 8 sidor, där det finns nyheter på lätt svenska, radioprogrammet Klartext och tv-programmet Lilla Aktuellt, som vänder sig till barn och unga och Nyheter på lätt svenska.

Tidningen 8 sidor

Tv-programmet Nyheter på lätt svenska

Tv-programmet Lilla Aktuellt, för de yngre

Radioprogrammet Klartext

För personer med IF som har behov av alternativ kommunikation kan bildstöd vara ett bra verktyg att ta hjälp av för att förklara. Där hänvisar FUB till bland annat : DART och Kognitivt stöd samt www.bildstod.se 

Text: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2022-04-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson