Webbsändning: Världscancerdagen 2023

Tid
Ämne
Webbsändning: Världscancerdagen 2023
Plats
Digitalt

Den 4 februari anordnar Nätverket mot cancer en webbsändning för att uppmärksamma Världscancerdagen. Sändningen vänder sig främst till politiker och beslutsfattare inom profession och forskning på lokal, regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvården.

Under sändningen kommer man diskutera ämnen som: Tidig upptäckt, precisionshälsa, cancerrehabiltitering, anhörigperspektivet och Sveriges ordförandeskap i EU.

Flera gäster medverkar under dagen:

 • Acko Ankarberg (KD), Sjukvårdsminister
 • Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer 
 • Agneta Karlsson, Generaldirektör TLV
 • Björn Eriksson, Generaldirektör Läkemedelsverket
 • Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
 • Lena Micko (S), Region råd 2.a vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland
 • Lennart Magnusson, Verksamhetschef och forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 • Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen Cancerrehabilitering
 • Yasmine Bladelius (S), Socialutskottet
 • Bodil Jönsson, fysiker och författare
 • Anders Ekholm, framtidsforskare

Programmet uppdateras löpande – för senast information se Nätverket mot cancer:s webbsida

Moderator under dagen är Ylva Källman.

Klicka här för att anmäla dig

Läs mer om sändningen på Nätverket mot cancer:s webbsida

Frukostsamtal

Den 31 januari, 1 februari och 2 februari anordnar Nätverket mot cancer också frukostsamtal där patienter, forskare och profession pratar om tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering. 

Läs mer

Senast uppdaterad 2023-01-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson