Digital samtalsgrupp för unga omsorgsgivare

Illustration som visar tre ungdomar med tankebubblor.

Illustrationer: Mattias Gordon

I september startar vi en ny samtalsgrupp för unga omsorgsgivare, det vill säga ungdomar som hjälper, stöttar eller tar hand om någon i sin närhet. Vid träffarna har deltagarna möjlighet att lära känna andra ungdomar som befinner sig i liknande situationer. Tillsammans med ledarna får ungdomarna även lära sig att hantera påfrestande tankar och känslor.

Samtalsgruppen utgår från ME-WE-modellen och benämns därför som ME-WE-grupp. I ME-WE-gruppen ges det stöd till ungdomar i åldrarna 15-17 år som tar hand om, hjälper eller stöttar någon i sin närhet som är allvarligt sjuk, har en funktionsnedsättning, mår psykiskt dåligt, har problem med alkohol eller droger, eller som av andra anledningar behöver stöd. Personen som man stöttar kan vara ett syskon, en förälder, släkting, vän eller någon annan.

Under gruppträffarna får ungdomarna hjälp och stöttning att hantera sin situation. Här har ungdomarna möjlighet att lära känna andra med liknande erfarenheter. Tillsammans med gruppledarna kommer ungdomarna få göra aktiviteter och samtala om hur man kan hantera svåra situationer, påfrestande tankar och prata om vad som känns viktigt.

ME-WE-gruppen träffas vid sammanlagt åtta tillfällen och leds av två utbildade gruppledare. Varje träff pågår i ungefär två timmar och sker digitalt via Zoom.

Den första träffen sker i mitten av september 2022. För mer information och intresseanmälan, hör av dig till Linda Lotsengård: linda.lotsengard@edu.oskarshamn.se, +46 491 881 93, eller Johanna Häggberg (se kontaktuppgifter till henne nedan).

Läs eller ladda ner affisch med mer information

Läs mer om ME-WE-modellen på Nka:s webbsida

För mer information och intresseanmälan

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-08-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson