Webbinarium: Stärkt anhörigperspektiv inom hälso- och sjukvård och omsorg

Illustration föreställande en hund, en man och kvinna som håller varandra i händerna. Mannen håller en bebis i famnen. På bild finns också en äldre kvinna som håller en pojke i handen.

Illustration: Mattias Gordon

Den 3 oktober anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett webbinarium där den nationella anhörigstrategin och de tre uppdrag som Socialstyrelsen har fått kommer att presenteras. Vid webbinariet får du också veta mer om det material som Nka har tagit fram i samverkan med det Nationella nätverket för anhörigstöd.

Innehåll och medverkande: 

• Den nationella anhörigstrategin.
Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

• Socialstyrelsens tre uppdrag: 1) ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg, 2) ge stöd till kommunerna för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till anhöriga (biståndsprocessen, både SOL och LSS), och 3) ta fram förslag på hur anhörigperspektivet och stöd för anhöriga kan följas upp.
Charlotte Fagerstedt och Sundiata Owens, båda utredare vid Socialstyrelsen.

• Material som Nka har tagit fram i samverkan med det Nationella nätverket för anhörigstöd presenteras och förslag på hur det kan användas diskuteras.
Ida Lindecrantz, länssamordnare för anhörigkonsulenter i Uppsala län, och Jerker Eklund, länssamordnare för anhörigkonsulenter i Västra Götaland.

Datum: 3 oktober
Tid: Kl. 14.00-16.00
Hur: Digitalt via Zoom

Det kostar inget att delta på webbinariet. 

Anmäl dig här!

 

För mer information

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson