Skyddad titel för undersköterskor ska öka tryggheten för patienter och anhöriga

En sköterska kör en rullstol.

Genrebild: Pexels

Från och med den 1 juli 2023 kommer undersköterska vara en skyddad yrkestitel. Syftet med att skydda yrkestiteln är att höja kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg.

 – Undersköterskor utför ett viktigt jobb inom vård och omsorg. I dag finns dock skillnader när det gäller utbildning och erfarenhet inom flera kompetensområden som kan ha avgörande betydelse för kvaliteten och även patientsäkerheten. Vissa undersköterskor har en gedigen utbildning medan andra inom yrket helt saknar vård- och omsorgsutbildning. En skyddad yrkestitel kommer att fungera som en garant för kompetensen och bidra till en ökad trygghet för patienter, brukare och anhöriga, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsens behörighetsavdelning, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen har nu tagit fram förslag på föreskrifter gällande vilka krav som ska uppfyllas för att få använda titeln undersköterska. Föreskrifterna ska tydliggöra vilken utbildning eller motsvarande kompetens som krävs för att få ett bevis om skyddad yrkestitel.

Socialstyrelsen kommer att pröva ansökningarna om att få bevis om skyddad yrkestitel och man väntar ett högt tryck när ansökningstjänsten öppnar nästa sommar. Den som är tillsvidareanställd undersköterska vid tidpunkten då reglerna träder i kraft får dock behålla sin titel i tio år och behöver alltså inte ansöka direkt.

Föreskrifterna har nu gått ut på remiss. Synpunkter på förslagen ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 14 oktober.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2022-08-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson